top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Frissítve: 2020. aug. 5.

Az ülés előterjesztései.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2020. július 23. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

Nyilvános ülés napirendje:

1. Rendőrségi beszámoló az elmúlt időszak tapasztalatairól

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Döntés a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközponttal (Klein-villa) kapcsolatos pályázatról és a nyertes pályázó megbízása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Döntés a Szent Imre herceg utca felújításával kapcsolatos pályázat nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról, valamint a kivitelezői és a műszaki ellenőri megbízási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. 250 millió forint összegű támogatása kiviteli terveit elkészítő tervező kiválasztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. Döntés a Termálfürdő és a KÓPÉ közötti használati szerződéssel összefüggésben

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Döntés a falugondnoki tevékenység ellátását szolgáló vállalkozási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Döntés a Képviselő-testület 112/2019. (VII. 23.) számú határozatának kiegészítéséről, az általános iskolába szállított angol mechanikás zongora felújítási költségeinek megtérítése érdekében

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha nyári zárva tartási idejének módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha elektromos hálózatfejlesztésének (teljesítménybővítésének) elindítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. A Leányfalui Települési Értéktárral kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Döntés a civil szervezetek 2020. évi támogatása fennmaradó részének ütemezéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. Döntés a 2020. évi települési kitüntetések szüneteltetéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

13. Döntés az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatban és ennek mentén javaslat a köztisztaságról, a települési környezetfenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester

14. Döntés a Zöld Béka Kikötő és Büfével, illetve az annak környezetével kapcsolatos teendőkről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

15. Tájékoztató a Képviselő-testület július havi rendes ülésén meghozott határozatainak, valamint megalkotott rendeleteinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

16. Egyebek

Zárt ülés napirendje:

1. Másodfokú döntés meghozatala fakivágással kapcsolatos ügyben

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

2. Döntés az önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács tagságának megújításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

Leányfalu, 2020. július 20.

Adorján András s.k.

polgármester

bottom of page