top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2020. július 2. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

Napirend:

1.Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról, a veszélyhelyzet tapasztalatairól

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, valamint Iker Zsuzsanna, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

3. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, valamint Iker Zsuzsanna, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

4. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi jelentése a folyószámlahitel állásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. Javaslat a Leányfalu Termálfürdő Kft. 2019. évi beszámolójának, mérlegének és könyvvizsgálói jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. A Leányfalu Termálfürdő Kft. és a Balogh Team Dunakanyar Sportegyesület közötti tárgyalások állásának ismertetése, valamint döntés az egyezségi ajánlattal összefüggésben

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Tájékoztatás a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó pályázatról és ehhez kapcsolódóan döntés a Klein-villa Bíráló Bizottság összetételéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Döntés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási ülésein történő helyettesítés rendjéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Döntés a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és az Ezernégyes Egyesület közötti 2. számú közös nyilatkozat aláírásának jóváhagyásáról, a Sorg-villa meghatározott részének további használatba adása érdekében

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. Egyebek

Leányfalu, 2020. június 26.

Adorján András s.k.

polgármester

bottom of page