top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2020. január 30. napján (csütörtökön) 17:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha nyári zárva tartásának idejéről, a nyári ügyelet biztosításáról, valamint az óvodai általános felvételi időpontjáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Döntés a Sorg-villa hosszabb távú bérbeadására vonatkozó ajánlatról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi jelentése a folyószámlahitel állásáról Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. A Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat véleményező, illetve a kiválasztásról szóló döntést előkészítő bizottság létrehozása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. A Leányfalu Termálfürdő Kft. és a Balogh Team Dunakanyar Sportegyesület közötti bérleti szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Döntés a Faluház bejáratának felújítására irányuló konkrét javaslat megvitatása és döntés a beszerzési eljárás lefolytatásáról

Előterjesztő: Molnár Levente Balázs és Szlávik Róbert nem képviselő bizottsági tagok


8. Döntés a „Babamama csomag” bevezetése és az „újszülöttek fája” további sorsának ügyében

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. A Rákóczi Szövetség egyedi támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Döntés a Vadkacsa Egyesület egyedi támogatási kérelméről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


12. Beszámoló a Leányfalui Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


13. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


14. Tájékoztató a Képviselő-testület 2019. december 12-i és 19-i, valamint a 2020. január 16-i ülésein meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


15. Egyebek


Leányfalu, 2020. január 24.

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page