Search

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. december 12. napján (csütörtökön) 19:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Zárt ülés napirendje:


1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha intézményvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Nyilvános ülés napirendje:


1. Döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó közötti 2020. évi együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés az egészségügyi szűrővizsgálatok támogatási összegének megemeléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Döntés pályázati kiírásról a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetői álláshelyére

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. kérelméről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. A Faluház bejáratának felújítására irányuló konkrét javaslat megvitatása

Előterjesztő: Molnár Levente Balázs és Szlávik Róbert nem képviselő bizottsági tagok


7. Tájékoztató a Képviselő-testület november 28-i nyilvános és zárt ülésein meghozott határozatainak, valamint a nyilvános ülésen megalkotott rendeletének végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


8. Egyebek


Leányfalu, 2019. december 9.


Adorján András sk.

polgármester

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELÉRHETŐSÉG:

2016, LEÁNYFALU MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 126.

 

KÖZPONTI TELEFONSZÁM:

+36 26 383 014

 

KÖZPONTI FAX: +36 26 383 363

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

 

HÉTFŐ: 14 ÓRÁTÓL - 18 ÓRÁIG

 

SZERDA: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG

               14 ÓRÁTÓL - 16 ÓRÁIG

 

PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG