top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. július 23. napján (kedden) várhatóan 18:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Döntés a Termálfürdő 2019. évi első féléves gazdasági adatairól szóló beszámolójának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. Döntés kedvezményes félévre szóló úszóbérletek jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


3. A Faluház mögötti önkormányzati ingatlan (2654 hrsz.) területén megvalósítani kívánt kávézó ügye

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


4. Döntés a helyi temetőhöz kapcsolódó újabb vízvételezési lehetőség, valamint várakozóhely kialakítására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Döntés az ELMŰ Nyrt. tulajdonában álló, Petőfi Sándor utca 3. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 2645) vonatkozó ajánlat elfogadásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


6. Döntés zeneiskolába szánt zongora beszerzési költségeinek támogatására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Döntés a Móricz Zsigmond kincskereső tábor támogatására vonatkozó kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


8. Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


9. Döntés a „Miért?” című kötettel kapcsolatos támogatási kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


10. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző, HVI vezető


11. Döntés az aljegyzői kinevezés meghosszabbításáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


12. Egyebek


Leányfalu, 2019. július 19.

Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page