top of page

Meghívó - Testületi ülés

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

rendes, nyilvános ülésére

2022. november 22. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme


(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről

szóló 2/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított

élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III.

24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


3. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2021/22. nevelési évéről szóló

beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


4. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2022/23. nevelési évre vonatkozó

munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


5. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


6. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Pedagógiai Programjának módosítása

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


7. Döntés a 2023. évi adórendelet módosításáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


8. Javaslat a közművelődésről szóló, 6/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztők: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


9. Döntés a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Körömvirág Bt. közötti, Leányfalu

2639/A hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés díjáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Döntés a téli síkosságmentesítési szerződés elfogadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Közös nyilatkozat elfogadása az Ezernégyes Egyesület és az önkormányzat közötti

szerződés meghosszabbítása céljából

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Javaslat Leányfalu Polgármesterének 2022. évi jutalmazására

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


13. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. októberi munkájáról, valamint a korábbi intézkedések eredményességéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


14. Beszámoló a Leányfalui Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


15. Tájékoztató a 2022. október hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


16. Aktuális ügyek:


 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról


Leányfalu, 2022. november 18.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page