top of page

Meghívó - Testületi ülés

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

nyilvános és zárt ülésére


2022. május 24. napján 18:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)Napirend:


Nyilvános ülés:

1. Leányfalu Termálfürdő Kft. Felügyelő Bizottság beszámolója, az ügyvezető igazgató munkájának értékelése

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés Leányfalu Termálfürdő nyitvatartási rendjéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Tájékoztató Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


5. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata intézményvezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatainak elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (Zárszámadás)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Előterjesztés az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Döntés az Orvosi Ügyelet üzemeltetési díjához történő hozzájárulás emeléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Döntés lakossági befizetésből megvalósuló útépítés önkormányzati kiegészítéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


13. Tájékoztató a 2022. április hónapban hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


14. Döntés a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Sportolója elismerő cím adományozásáról

(Zárt ülés a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján!)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


15. EgyebekLeányfalu, 2022. május 19.
Adorján András sk.


polgármester

bottom of page