top of page

Meghívó - Testületi ülés

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

nyilvános ülésére


2022. március 24. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. A Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolója Leányfalu Nagyközség Önkormányzata közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Krauth Ferenc rendőrkapitány


2. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet, a Polgárőrség, valamint az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat 2021. évi beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és a civil szervezetek képviselői


3. Előterjesztés Településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan a lakossági kérésnek és a jelenlegi használatnak megfelelően

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló …/2022. (III. …) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Előterjesztés a Leányfalu Móricz Zsigmond Általános Iskola feladatellátási átszervezéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Váci Tankerületi Központ


6. Előterjesztés a Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának szerződéséről Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Tájékoztató a 2022. február hónapban hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


9. Egyebek

- Biológiai szúnyoggyérítés kérdéseLeányfalu, 2022. március 21.


Adorján András sk. polgármester

bottom of page