top of page

Meghívó - KKK-PGT bizottsági ülésekre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnökei

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságainak együttes nyilvános ülésére

2021. november 11. napján (csütörtökön) 16:30 órára

Helyszín: Faluház Bolba Lajos terme

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.


Napirend:


Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


1. Tájékoztató az adventi, karácsonyi és újévi ünnepkör kulturális programjairól

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető


2. Tájékoztató a Leányfalun felállítandó SUMÓ szobor előkészületeiről

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKKB elnöke
Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság


1. Előterjesztés a települési adó megállapításáról szóló …/2021. (…) rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés a Leányfalu, Csend utca 11. (129 hrsz) és a Móricz Zsigmond út 2823 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Előterjesztés a síkosság-mentesítési szolgáltatási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célját szolgáló helységek bérleti díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Beszámoló a Whitebox Visual Kft. 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Beszámoló a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezetnek a Sorg-villa kertészetében folytatott tevékenységéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Tájékoztató a Ravasz-ház üzemeltetésének lehetőségeiről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Tájékoztató az Önkormányzatnál és Intézményeiben foglalkoztatottak jutalmazásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Egyebek


Leányfalu, 2021. november 5.Nyíri Csaba s.k. Iker Zsuzsanna s.k.

KKKB elnök PGTB elnök

bottom of page