top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2018. december 13. napján (csütörtökön) várhatóan 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén meghozott határozatainak, illetve megalkotott rendeleteinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester

2. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Leányfalui Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének tartalmára

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

3. A 2019-től 2023-ig szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Egyebek


Leányfalu, 2018. december 10.


Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page