top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság

valamint Leányfalu Nagyközség Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának, majd

azt követően a Képviselő-testület


rendkívüli nyilvános ülésére


2022. február 10. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Bizottsági napirend:


1. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról – 2. forduló*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói kinevezésére létrehozandó Véleményező Bizottság tagjainak megválasztásáról*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Tájékoztató a Faluház programjairól

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető


4. Tájékoztató a beadott pályázatokról (Konyha-étkező pályázat, közösségi tér pályázat)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Egyebek


*A Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X.23.) számú önkormányzat rendelet 49. § (2) bekezdése alapján zárt ülést tarthat az érintett kérésére választás, kinevezés és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.


A Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság ülését követően kerül sor a Képviselő-testület ülésére.


Napirend:


1. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról – 2. forduló*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói kinevezésére létrehozandó Véleményező Bizottság tagjainak megválasztásáról*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


*A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést tarthat az érintett kérésére választás, kinevezés és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.Leányfalu, 2022. február 7.


Nyíri Csaba s.k. Adorján András s.k.

elnök polgármester

bottom of page