Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság

valamint Leányfalu Nagyközség Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának, majd

azt követően a Képviselő-testület


rendkívüli nyilvános ülésére


2022. február 10. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Bizottsági napirend:


1. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról – 2. forduló*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói kinevezésére létrehozandó Véleményező Bizottság tagjainak megválasztásáról*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Tájékoztató a Faluház programjairól

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető


4. Tájékoztató a beadott pályázatokról (Konyha-étkező pályázat, közösségi tér pályázat)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Egyebek


*A Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X.23.) számú önkormányzat rendelet 49. § (2) bekezdése alapján zárt ülést tarthat az érintett kérésére választás, kinevezés és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.


A Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság ülését követően kerül sor a Képviselő-testület ülésére.


Napirend:


1. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról – 2. forduló*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés Leányfalui Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói kinevezésére létrehozandó Véleményező Bizottság tagjainak megválasztásáról*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


*A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést tarthat az érintett kérésére választás, kinevezés és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.Leányfalu, 2022. február 7.


Nyíri Csaba s.k. Adorján András s.k.

elnök polgármester