top of page

Meghívó - Bizpttsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata


Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2023. március 23. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Tájékoztató Leányfalu kulturális intézményeinek energia fogyasztásáról – számla

összesítő kimutatással

Előterjesztő: Szelekovszky Beáta


2. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről,

cash flow jelentés

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


3. Előterjesztés Leányfalu Termálfürdő Kft. és a KÓPÉ Egyesület nyári üzemre

vonatkozó használati szerződéséről (a jelenlegi szerződés módosítása a

2023.02.23.-ai Testületi ülés döntése alapján)

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető, Adorján András polgármester


4. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetőjének megbízási díjának

emeléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet, a Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és

Önvédelmi Egyesület, a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő és Vízimentő

Egyesület, az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat, Leányfalui Szekérszínház,

valamint a Szent Anna Kórus és Zenekar 2022. évi beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Vadkacsa kérelem az általa bérelt Duna-parti terület közösségi célokra történő

hasznosításával kapcsolatban – céljuk: Sport- és közösségi tér, strandröplabda és

streetball pálya kialakítása a 2023. nyarára (Kulturális megállító pont)

Előterjesztő: Pereházy Gergely a Vadkacsa Egyesület elnöke


7. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. februári munkájáról

Előterjesztő: Jámbor Ferenc, SZERI igazgató


8. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a rendészeti feladatok

önkormányzati társulási formában történő ellátására, a Dunakanyari Rendészeti

Társulás megalakításának lehetősége

Előterjesztő: Jámbor Ferenc, SZERI igazgató


9. Tájékoztató a 2023 tavaszán Leányfalun megvalósuló faápolási munkálatokról

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna elnök


10. A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


11. Pályázat benyújtása a 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához

kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


12. Előterjesztés a Szaunaház magánberuházás révén megvalósítandó bővítési tervhez

kapcsolódó bérleti szerződésről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Németh Tibor Szaunaház, Tri-Team Bau

Kft. ügyvezető


13. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu

Nagyközség 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) számú önkormányzati

rendeletének 4. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


14. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


15. Egyebek

 A Príma előtti buszmegálló esővízelvezetésének megoldása


Leányfalu, 2023. március 16.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page