top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére


2019. április 10. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Nyilvános ülés napirendje:

1. Javaslat a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Bognár Judit intézményvezető

2. A Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetői pályázati felhívására érkezett pályázat véleményezése

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. Támogatási kérelem a „Misztikus Rapszódia” c. Puszta Sándor verslemez és élőzenei koncertprogram létrehozásához

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Javaslat a „Leányfalu 70” logóterv jóváhagyására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. május havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

6. Egyebek

Zárt ülés napirendje:

1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (4 darab)

Előterjesztő: Loszmann János polgármesterLeányfalu, 2019. április 5.

Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page