top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2023. november 23. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Tervezet bemutatása - Leányfalu Helyi Építési Szabályzatának módosításáról-Leányfalu

északi részének rendezése

Előterjesztő: Farkas István főépítész


2. Előterjesztés-döntés a szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak megtartásáról

Előterjesztő: Farkas István főépítész


3. Beszámoló az önkormányzat 2023. év III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Rácz-Molnár Anita pénzügyi osztályvezető


4. Előterjesztés- a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) számú önkormányzati

rendeletének 2. számú módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Rácz-Molnár Anita pénzügyi osztályvezető


5. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről, cash flow

jelentés

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető


6. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. rendezvényszervezési

tevékenységéről

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető


7. Előterjesztés- a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Előterjesztés-döntés a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165. szám alatti ingatlanra

vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Előterjesztés a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Az esővíz elvezetés problémáinak megvitatása és megoldáskeresés

Előterjesztő: Kövesdi Miklós képviselő


11. Előterjesztés a síkosság-mentesítési szolgáltatási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Előterjesztés Döntés a Leányfalura tervezett úszómű-hajóétteremmel kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András


13. Tájékoztató a Duna-part védelméről, természetvédelmi kezelési tervről

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna bizottsági elnök


14. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. októberi munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Jámbor Ferenc SZERI igazgató


15. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


16. Előterjesztés-javaslat Adorján András polgármester 2023. évi jutalmazására

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


17. Aktuális ügyek


• Tájékoztatás a LEADER-ről

• Sebességmérő kamerát telepítése a Lelkigyakorlatosháznál

• Tájékoztatás a szeptemberi testületi döntés végrehajtásáról: Szent Imre Herceg útja

gyalogos védelem, átjáró felfestése, sövény védelem kialakítása

• Tájékoztatás az októberi testületi döntés végrehajtásáról: facsemeték favédelme

megtörtént-e


Leányfalu, 2023. november 17.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page