top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2023. október 19. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Tájékoztatás Leányfalu Helyi Építési Szabályzatának módosításáról- Leányfalu északi

részének rendezése ügyében, valamint a bizottsági állásfoglalás kérése a reklámtáblákkal

kapcsolatban

Előterjesztő: Farkas István főépítész

2. Tájékoztató Leányfalu kulturális intézményeinek energia fogyasztásáról

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna a Pénzügyi Bizottság elnöke, Adorján András polgármester

3. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről, cash flow

jelentés – rendezvényszervezésről szóló beszámoló

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető

4. Előterjesztés a Faluház bérleti díjainak felülvizsgálatára

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető

5. Előterjesztés a Könyvtár tagsági díj 2024-évtől való bevezetéséről

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető

6. Előterjesztés a Múzeum belépőről, házi pénztár elindításáról 2024-től

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és Kovács Eszter

7. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. szeptemberi munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Jámbor Ferenc SZERI igazgató

8. Előterjesztés fáink állapotáról, védelmükről, továbbá faültetés fontosságáról Leányfalun

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna a Pénzügyi Bizottság elnöke

9. Előterjesztés a Leányfalu közigazgatási területén található, védelemre feltétlenül

érdemes Dunapart-szakaszok természetvédelmi kezelési tervének elkészítésével

kapcsolatos indikatív árajánlatokról

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna a Pénzügyi Bizottság elnöke

10. Előterjesztés-elvi döntés kérése új közösségi-és játszótérről, annak helyszínével

kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Előterjesztés- döntés a Leányfalu, Nap utca 4.szám melletti 1316 hrsz-ú közterület egy

részének értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. Előterjesztés a síkosság-mentesítési szolgáltatási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

13. Előterjesztés a teqball pályával kapcsolatos tervezet ismertetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Antal Zoltán, Leányfalu SE


14. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

15. A 2019-2023 évi pályázatok projektmenedzseri díjazással kapcsolatos kérdések

befogadása

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna a Pénzügyi Bizottság elnöke

16. Aktuális ügyek:

a. Szóbeli tájékoztatás a települési honlapra beérkezett ajánlatokról

b. Szóbeli tájékoztatás a LED-es közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatban


Leányfalu, 2023. október 12.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page