top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2023. szeptember 21. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről,

cash flow jelentés – rendezvényszervezésről szóló beszámoló

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető

2. Beszámoló a Leányfalu Termálfürdő Kft. gazdasági tevékenységéről, cash flow

jelentés, tájékoztató a nyári időszak eseményeiről

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető igazgató

3. Beszámoló az önkormányzat 2023. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Rácz-Molnár Anita pénzügyi

csoportvezető

4. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu

Nagyközség 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) számú

önkormányzati rendeletének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Rácz-Molnár Anita pénzügyi

csoportvezető

5. Előterjesztés a Faluház bérleti díjainak a felülvizsgálatára

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető

6. Előterjesztés a Könyvtár tagsági díj 2024-évtől való bevezetéséről

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető

7. Előterjesztés a Múzeum belépőről, házi pénztár elindításáról 2024-től

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és Kovács Eszter

8. Döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, a Leányfalu Termálfürdő Kft., és

KÓPÉ-val való használati szerződés felülvizsgálatáról a téli üzemre vonatkozóan

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető igazgató,

Petőváry Zsolt

9. Tájékoztatás Leányfalu Helyi Építési Szabályzatának módosításáról- Leányfalu

északi részének rendezése ügyében

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Farkas István főépítész

10. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. június-július-augusztusi

munkájáról, együttműködésről a felelős kutyatartási szabályok betartatása

céljából, ingatlanjaink és a közterületeink tisztán tartása, annak SZERI általi

rendszeres ellenőrzése, önkormányzati nyomon követése

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna bizottsági elnök, Adorján András polgármester,

11. A köztisztaságról, a település környezetfenntartásról, valamint a szervezett

köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2015. (VIII.27.)

önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

12. A Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás társulási megállapodásának

módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Jámbor Ferenc, SZERI igazgató

13. Előterjesztés a Duna-part védelmére vonatkozó rendelet megalkotására

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna bizottsági elnök

14. Tájékoztatás a 2024-es adórendelet előkészítéséhez szükséges javaslatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

15. Javaslat a temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet

felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

16. A 2015-2023 évi pályázatok projektmenedzseri díjainak az összefoglaló

táblázatának ismertetése

Előterjesztő: Dr. Filep Julianna jegyző

17. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

18. Egyebek:

a. Príma előtti vízelvezetés

b. Takarítógép használata

c. Tűzcsapok felülvizsgálata

d. Ping-pong asztal kihelyezése

e. Czapár Gábor úr kérelme


Leányfalu, 2023. szeptember 15.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page