top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének


Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának

nyilvános ülésére


2023. szeptember 14. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Földszinti tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Tájékoztató a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. június-július-augusztusi-

szeptemberi tevékenységéről, a Faluház és intézményeinek megvalósult és


tervezett kulturális programjairól és a 2023. II. félévében benyújtott kulturális

pályázatokról

Előterjesztő: dr. Gernhardt Katalin irodavezető, Kelemenné Szelekovszky Beáta

ügyvezető, Kovács Eszter főmunkatárs

2. Tájékoztatás a Ravasz László Könyvtár és a Pest Megyei Könyvtár egyeztetéséről

a beiratkozási díj/tagdíj lehetőségével kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Gernhardt Katalin irodavezető

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2024. évi fordulójához

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Szóbeli tájékoztatás a Móricz-szobor felállításával kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. Aktuális kérdések


Leányfalu, 2023. szeptember 11.


Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page