top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének


Egészségügyi és Szociális Bizottsága


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének


Egészségügyi és Szociális Bizottsága

NYÍLT és ZÁRT ülésére


2023. szeptember 12. napján (kedden) 13:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


NYÍLT ülés napirendje:

1. Napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Javaslat a 2023. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló

önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


ZÁRT ülés napirendje:

1. Települési támogatás iránti előterjesztések (6 kérelem)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Aktuális ügyek

Leányfalu, 2023. szeptember 7.


Balláné Rák Éva s.k.

elnök

bottom of page