top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2023. június 15. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Javaslat Leányfalu Helyi Építési Szabályzatának módosítására- Leányfalu északi

részének rendezése

Előterjesztő: Farkas István főépítész

2. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről,

cash flow jelentés

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető

3. Döntés Leányfalu Termálfürdő Kft. könyvvizsgálójának megbízatásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Leányfalu kulturális intézményeinek energia fogyasztása

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna elnök, Szelekovszky Beáta ügyvezető

5. Kezdeményezés közös gondolkodás elindítására a „Tiszta udvar, rendes ház”

faluszépítés, közterületünk gondozottsága, tisztaságának megvalósításának

céljából

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna elnök

6. Kezdeményezés közös gondolkodás elindítására a közterületen történő parkolás

megoldásával kapcsolatban

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna elnök, Adorján András polgármester

7. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. májusi munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Jámbor Ferenc, SZERI igazgató

8. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Egyebek


Leányfalu, 2023. június 9.


Iker Zsuzsanna s.k.

bottom of page