top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának

zárt és nyilvános ülésére


2023. május 11. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


ZÁRT ülés napirendje:

A Bizottság ZÁRT ÜLÉS keretében tárgyalja a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja és az SZMSZ 49. §

(2) bekezdése alapján:

1. Döntés a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Tanulója és

Sportolója elismerő cím adományozásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Takátsné Czap Éva igazgató

A napirend megtárgyalása után NYILVÁNOS ÜLÉS keretében tárgyalja:

1. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásáról

Előterjesztő: Dr. Filep Julianna jegyző és a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálat

2. Tájékoztató a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. áprilisi tevékenységéről, a Faluház

és intézményeinek megvalósult és tervezett kulturális programjairól, a 2023. évi

Gyereknap programjáról

Előterjesztő: dr. Gernhardt Katalin irodavezető, Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető,

Csermely Alexa-Leányfalu Iskolaügyéért Alapítvány képviseletében

3. Döntés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. ügyvezető megbízásának

meghosszabításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Tájékoztató a Ravasz László Emlékház gyűjteménnyé válásának aktuális állapotáról

Előterjesztő: dr. Gernhardt Katalin irodavezető

5. Szóbeli beszámoló a Hóvirág Nyugdíjas Klub megújulásáról

Előterjesztő: Neugam Antalné klubvezető

6. Szóbeli beszámoló a Leányfalui Asztalitenisz Klub működéséről

Előterjesztő: Kulcsár Zoltán klubvezető

7. Javaslatok kérése a Duna-parti sétány tábláinak tartalmára, arculatára

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Egyebek


Leányfalu, 2023. április 27.


Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page