top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére

2019. március 13. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Nyilvános ülés napirendje:

1. Javaslat a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2018. évben Leányfalun végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Spáth Gottfriedné elnök


2. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet 2018. évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Farkas Gyula képviselő


3. Javaslat a Leányfalui Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait tartalmazó Etikai Kódex elfogadására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


4. Javaslat a helyi közösség kulturális, művészeti fejlődését, gyarapodását célzó támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Kiemelkedő Tanulója és Leányfalu Nagyközség Kiemelkedő Sportolója elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


6. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. április havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


7. Egyebek


Zárt ülés napirendje:

1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (3 darab)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. március 8.

Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page