top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata


Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2023. február 16. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének

beterjesztése

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


2. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet, a Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és

Önvédelmi Egyesület, a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő és Vízimentő

Egyesület, valamint az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat 2022. évi

beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Pilis-Dunakanyari Hírmondó

közötti 2023. évi együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Tájékoztató Leányfalu kulturális intézményeinek energia fogyasztásáról – számla

összesítőkről szóló kimutatás

Előterjesztő: Horváth Gábor, a Faluház munkatársa


5. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről,

cash flow jelentés

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


6. Tájékoztató Leányfalu Termálfürdő Kft. gazdasági tevékenységéről, a KÓPÉ-val

való jelenlegi szerződés áttekintése, a jelenlegi szerződés módosítása

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető


7. A Szaunaház magánberuházás révén megvalósítandó bővítési tervhez kapcsolódó

bérleti szerződés tervezet véleményezése

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Németh Tibor Szaunaház, Tri-Team Bau

Kft. ügyvezető


8. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló, leányfalui 2823 ingatlanra beérkezett

kérelemmel kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. januári munkájáról

Előterjesztő: Jámbor Ferenc, SZERI igazgató


10. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a rendészeti feladatok

önkormányzati társulási formában történő ellátására, a Dunakanyari Rendészeti

Társulás megalakításának lehetősége

Előterjesztő: Jámbor Ferenc, SZERI igazgató


11. 2023 őszén megvalósuló faültetések Leányfalun

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna elnök


12. Lakossági kezdeményezés kutyafuttató létesítésére

Előterjesztő: Leányfalui Kutyabarát Bizalmi Kör Dr. Szalka János


13. Szóbeli tájékoztató Hajókikötő és étterem létesítése Leányfalun

Előterjesztő: Deák Gyula vállalkozó, kérelmező


14. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


15. Egyebek


- A Príma előtti buszmegálló esővízelvezetésének megoldása

- A Sorg-villa tanácstermének hasznosítására vonatkozó javaslatok

- Túlsúlyos gépjárművek súlykorlátos utcákba való behajtásának szabályai

- Projekt terv bemutatása a Varga-ház hasznosítására


Leányfalu, 2023. február 10.


Iker Zsuzsanna s.k.

bottom of page