top of page

Meghívó - KT ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

rendes, nyilvános ülésére

2023. január 26. napján 17:00 órára


Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme


(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi beszámolójának

és ügyrendjének elfogadása

Előterjesztő: Baloghné Berend Gabriella Viktória Felügyelő Bizottsági Elnök

2. A strandfürdő (Leányfalu 2684/4 hrsz.) átminősítése forgalomképtelen

törzsvagyonba

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Előterjesztés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön

nyújtásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Az önkormányzat tulajdonában álló, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165.

szám alatti (1422/1/A hrsz.) ingatlan bérbeadása, pályázati úton való meghirdetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út

235/A és B. szám alatti (Varga-ház) ingatlan bérletével kapcsolatban beérkezett

kérelemről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

7. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, felhatalmazás az új, öt évre

szóló HEP előkészítésére

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. novemberi és decemberi

munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Tájékoztató a 2022. november hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


Aktuális ügyek:

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról, és a

beruházásokkal kapcsolatos szerződések közzétételéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


Leányfalu, 2023. január 20.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page