top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2022. november 17. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:


1. Tájékoztató Leányfalu Termálfürdő Kft. havi beszámolójáról, a Termálfürdő

gazdasági helyzetéről, cash flow jelentés, nagy medence téli üzemeltetésének

kérdése

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető


2. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. tevékenységéről,

gazdálkodásáról

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


3. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi

költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendeletének 3.

számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


4. Döntés a 2023. évi adórendelet előkészítéséhez szükséges javaslatokról

Előterjesztők: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


5. Döntés a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Körömvirág Bt. közötti,

Leányfalu 2639/A hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés díjáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Javaslat Polgármester úr 2022. évi jutalmazására

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


7. Döntés a téli síkosságmentesítési szerződés elfogadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. októberi munkájáról,

valamint a korábbi intézkedések eredményességéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról (szóbeli

előterjesztés)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Javaslat a Termálfürdő előtti fasor megújítására (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna bizottsági elnök


11. Aktuális ügyek:

 Sorg birtok projekt terv ismertetése


Leányfalu, 2022. november 14.


Iker Zsuzsanna s.k.

Elnök

bottom of page