top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának


nyilvános ülésére


2022. november 10. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Beszámoló a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2021/22. nevelési évéről

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető

2. Előterjesztés Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2022/23. nevelési évre vonatkozó

munkatervéről

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető

3. Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető

4. Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Pedagógiai Programjának módosítása

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető

5. Tájékoztató a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. munkájáról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető igazgató és dr. Gernhardt Katalin Pro

Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. irodavezetője

6. A gyűjteménnyé válás rendeletben foglalt feltételei, kiterjesztésének lehetőségei (szóbeli

előterjesztés)

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető

7. Tájékoztató a Faluház és intézményeinek programjairól (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető

8. Tájékoztatás a Gyulai-villa és az ingó hagyaték jövőbeli sorsáról (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Az intézmények csökkentett nyitva tartásának véglegesítése (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. Aktuális ügyek


Leányfalu, 2022. november 7.


Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page