top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata


Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2022. október 20. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:

1. Tájékoztató a 2022/2023-as év energia áremelkedés miatt a helyi

közszolgáltatások működőképességének fenntartásához szükséges lépésekről,

megoldási irányokról – kiadáscsökkentő menedzsmentterv


Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Tájékoztató Leányfalu Termálfürdő Kft. havi beszámolójáról, a Termálfürdő

gazdasági helyzetéről, cash flow jelentés, nagy medence téli üzemeltetésének

kérdése

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető

3. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. tevékenységéről,

gazdálkodásáról

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető

4. Javaslat az egykori kemping területére vonatkozó Településrendezési szerződés

jóváhagyására

Előterjesztők: Adorján András polgármester és Farkas István főépítész

5. Tájékoztató az új gyermekorvosi rendelő tervezésének és építésének folyamatáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester és Molnár Balázs Levente tervező,

bizottsági tag

6. Javaslat az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló

15/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2023. évi adórendelet

előkészítése

Előterjesztők: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

7. Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló 24/2020. (XI.26.) önkormányzati

rendelet módosítására

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a PGT Bizottság elnöke

8. Javaslat a bérlakásokra vonatkozó szerződések meghosszabbítására, valamint

döntés a megüresedett, szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakásra

vonatkozó pályázati kiírásról

Előterjesztők: Adorján András polgármester, Balláné Rák Éva képviselő, az ESZ

Bizottság elnöke

9. Beszámoló a Sorg-villa idei kiadásából származó bevételekről és kiadásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. szeptemberi munkájáról,

valamint a korábbi intézkedések eredményességéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Döntés a Leányfalu SE terembérleti díjának kedvezményéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

13. Egyebekben:

 a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 2023. évi lejártával kapcsolatos

teendők

 kutyafuttató létesítésének kérdése Leányfalun

 a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont

kertjében felállítandó, ingyenesen felajánlott szobor szállításának és talapzatának

költségei

 a 2022-2023. év síkosságmentesítési szerződésének pénzügyi vonzata


Leányfalu, 2022. október 14.


Iker Zsuzsanna s.k.

Elnök

bottom of page