top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata


Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2022. szeptember 22. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:

1. A 2022. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása, továbbá cash flow

jelentés, likvid tartalék, fő- és alszámlák kivonatának megosztása (melyek

kötelezettségvállalással nem terheltek)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Tájékoztató az inflációnak az önkormányzat gazdálkodását érintő lehetséges

hatásairól

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló

15/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2023. évi adórendelet

előkészítése

Előterjesztők: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


4. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. tevékenységéről,

gazdálkodásáról

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


5. Tájékoztató a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. helyiségbérleti, továbbá a

kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó árképzéséről

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


6. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi beszámolója a Termálfürdő gazdasági

helyzetéről, cash flow jelentés, tájékoztató a nyári időszak eseményeiről, valamint

a 2. „Gondos gazda” bejárásról

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető


7. Tájékoztató a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Tájékoztató az új gyermekorvosi rendelő tervezésének és építésének folyamatáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester és Molnár Balázs Levente tervező,

bizottsági tag


8. Tájékoztató az új gyermekorvosi rendelő tervezésének és építésének folyamatáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester és Molnár Balázs Levente tervező,

bizottsági tag


9. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek kijelölésének lehetőségei,

munkacsoport felállításának kezdeményezése

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési

Bizottság elnöke


10. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. júliusában és

augusztusában Leányfalun végzett munkájáról, valamint az intézkedések

eredményességéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Egyebekben:

- A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezettel való együttműködés

aktuális tapasztalatai


Leányfalu, 2022. szeptember 16.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page