top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2019. február 14. napján (csütörtökön) 16:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:

1. Átmeneti tulajdonosi kölcsön nyújtása a Leányfalu Termálfürdő Kft. számára

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Az 1004. sz. Szent Anna Cserkészcsapat tagjainak az Amerikai Egyesült Államokban megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozón történő részvételének támogatása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. A „Mindig péntek” c. regény kiadási költségeinek támogatása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Támogatási kérelem a „Misztikus Rapszódia” c. Puszta Sándor verslemez és élőzenei koncertprogram létrehozásához

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Javaslat közterület-felügyelői feladatok ellátására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Döntés a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola dolgozóinak kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

7. Döntés a kerékpárút szennyvízátemelő melletti részének kétoldali lezárásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

8. Beszámoló saját bevételből, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

9. Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének benyújtása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

10. Egyebek


Leányfalu, 2019. február 11.

Farkas Gyula s.k.

elnök

bottom of page