top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata


Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2022. június 23. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi beszámolója, tájékoztató a cash flow

jelentésről, a negyedéves eredménykimutatásról, valamint az első „Gondos gazda

bejárás”-ról

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető, Iker Zsuzsanna képviselő, a bizottság elnöke


2. KÓPÉ szerződés tervezet megvitatása

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető, Adorján András polgármester


3. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu

Nagyközség 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) számú önkormányzati

rendeletének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját

konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának

megállapításáról szóló 6/2014. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet

módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Előterjesztés a Duna-part helyi védettség nyilvánításáról, együttműködés a

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Beszámoló a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. tevékenységéről, üzemeltetési

feladatainak megszervezéséről, gazdálkodásával kapcsolatos további terveiről

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető


7. A Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának

megtárgyalása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet beszámolója

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Előterjesztés a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról – Ravasz László Emlékház

bérleti díja

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Beszámoló SZERI 2022. májusban végzett munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Kérelem hajó étterem működtetésének engedélyezésére

Előterjesztő: Adorján András polgármester


13. Egyebek

- az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról

módosításának lehetőségei


Leányfalu, 2022. június 14.

bottom of page