top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2022. május 19. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)Napirend:


1. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Tájékoztató Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata intézményvezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatainak elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (Zárszámadás)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Előterjesztés az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Leányfalu Termálfürdő Kft. Felügyelő Bizottság beszámolója, az ügyvezető igazgató munkájának értékelése

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Leányfalu Termálfürdő Kft. havi beszámolója, az eredménykimutatás bemutatása, valamint az ügyvezető jutalmazásának kérdése

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető, Adorján András polgármester


8. Tájékoztató a PRO CULTURA Nonprofit Kft. tevékenységéről

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető


9. Tájékoztató a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont beruházásról, az elmaradó és plusz munkákról, elszámolásról

Előterjesztő: Molnár Balázs, Szlávik Róbert műszaki ellenőrök, a PGT Bizottság külsős tagjai10. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Beszámoló SZERI 2022. áprilisban végzett munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Egyebek

- Az Orvosi Ügyelet üzemeltetési díjához történő hozzájárulás emelése

Előterjesztő: Adorján András polgármester

- Lakossági befizetésből megvalósuló útépítés önkormányzati kiegészítése

Előterjesztő: Adorján András polgármesterLeányfalu, 2022. május 12.Iker Zsuzsanna s.k.

elnök


bottom of page