top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

ElőterjesztésekLeányfalu Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke, valamint

Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának, majd

azt követően a Képviselő-testület

rendkívüli nyilvános ülésére


2022. február 24. napján 16:45 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Bizottsági napirend:

1. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülését követően kerül sor a Képviselő-testület ülésére.

Napirend:

1. Előterjesztés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak és elnökének tiszteletdíjáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Beszámoló saját bevételből, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Előterjesztés a Sorg-villa hosszabb távú bérbeadására vonatkozó ajánlatról 2023-2024-2025-ös évekre

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Adorján András polgármester


5. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző, HVI vezető


6. Előterjesztés a 2022. évi országgyűlési képviselők választásában részt vevő szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző, HVI vezető


7. Tájékoztató a 2021. évi önkormányzati beruházásokról, illetve a településen történt egyéb fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Tájékoztató a 2022. január hónapban hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


9. A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


10. EgyebekLeányfalu, 2022. február 22.
Iker Zsuzsanna sk.

Adorján András sk.

PGTB Elnök

polgármester

bottom of page