top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Egészségügyi és Szociális Bizottságának


NYILVÁNOS és ZÁRT ülésére


2022. február 10. napján (csütörtökön) 10:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A NYILVÁNOS ülés napirendje:

1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Adorján András polgármester


2. Civil kezdeményezés adományház létrehozására (szóbeli)

Előadó: Adorján András polgármester


A napirendek megtárgyalása után ZÁRT ülés keretében tárgyalja a Bizottság:


3. Vogel Edit levele önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésével kapcsolatban (szóbeli)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Döntés a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmekről - VI. ütem

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Egyebek


Leányfalu, 2022. február 7.
Balláné Rák Éva s.k.

elnök

bottom of page