top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére


2019. február 13. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Nyilvános ülés napirendje:

1. Javaslat a 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Szabó Péter csapatparancsnok

2. Javaslat a Hóvirág Nyugdíjas Klub 2018. évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Pizágné Horváth Julianna

3. Javaslat a Polgárőrség 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Balláné Rák Éva képviselő

4. Az 1004. sz. Szent Anna Cserkészcsapat tagjainak az Amerikai Egyesült Államokban megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozón történő részvételének támogatása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. A „Mindig péntek” c. regény kiadási költségeinek támogatása iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Támogatási kérelem a „Misztikus Rapszódia” c. Puszta Sándor verslemez és élőzenei koncertprogram létrehozásához

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

7. Döntés az Önkormányzat által nyújtható oltástámogatásról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

8. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2019. március havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

9. Egyebek


Zárt ülés napirendje:

1. Bérlakás iránti előterjesztések (4 darab)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Szociális támogatás iránti előterjesztések (2 darab)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. február 8.

Ott Józsefné s.k.

elnök

bottom of page