top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések:


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának nyilvános ülésére

2021. október 21. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Napirend:

1. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 8/2018. (X. 4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Tájékoztató a Duna-part védett szakaszainak kialakítási lehetőségeiről

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Farkas István főépítész


4. Beszámoló a Termálfürdő pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásáról (Cash Flow; pályázat - bérleti szerződések; önköltség számítás stb.)

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető igazgató


5. Tájékoztató a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont beruházásáról

Előterjesztők: Szlávik Róbert és Molnár Balázs Levente bizottsági tagok, műszaki ellenőrök


6. Tájékoztató az Orvosi rendelő bővítésére elnyert pályázatról

Előterjesztő: Molnár Balázs bizottsági tag, tervező


7. Tájékoztató a Faluház hűtésének beüzemeléséről

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


8. Beszámoló a 2021. évi adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


9. Tájékoztató az új bölcsőde építéséhez megvásárolni kívánt Móricz-telek megvételi lehetőségéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. EgyebekLeányfalu, 2021. október 14.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page