top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


M E G H Í V Ó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának


nyilvános ülésére


2021. október 14. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

Napirend:

1. Beszámoló a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2020/21. nevelési évéről

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


2. Előterjesztés Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2021/22. nevelési évre vonatkozó munkatervéről

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


3. Javaslat a Klein villa ingatlanán lévő védett kerítés áthelyezésére

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Javaslat a 2022. és 2023. tematikus éveire

Előterjesztő: Kövesdi Miklós képviselő, tanácsnok, bizottsági tag


5. Beszámoló a Centenáriumi alkalmakról

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKKB elnöke


6. Tájékoztató a Móricz Társaság elnökségi üléséről

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKK Bizottság elnöke


7. Tájékoztató a Petőfi Irodalmi Múzeum aktuális kutatásáról Móricz Zsigmonddal kapcsolatban

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKK Bizottság elnöke


8. Beszámoló a Faluház és intézményeinek tevékenységéről

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető


9. Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapnál a testvértelepülési programokra elnyert 2.000.000 forint felhasználásáról

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKK Bizottság elnöke


10. Egyebek


Leányfalu, 2021.október 8.


Nyíri Csaba

elnök

bottom of page