top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Frissítve: 2021. okt. 5.

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága


NYILVÁNOS és ZÁRT ülésére


2021. október 7. napján (csütörtökön) 14:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A nyilvános ülés napirendje:

1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2021. (X. ...) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


A napirend megtárgyalása után ZÁRT ülés keretében tárgyalja a Bizottság:


2. Döntés a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmekről - I. ütem

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Leányfalu, 2021. október 4.
Balláné Rák Éva s.k.

elnök
1.0. Előterjesztés-szociális célú tüzelőanyag támogatásra rendelet megalkotása
.pdf
Download PDF • 261KB

1.1. Rendelet-tervezet
.pdf
Download PDF • 236KB

1.3. Kt. határozat 68-2021 szociális tüzifa pályázatra benyújtás
.pdf
Download PDF • 32KB

1.4. Támogatói okirat
.pdf
Download PDF • 61KBbottom of page