top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális BizottságM E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága


NYILVÁNOS és ZÁRT ülésére


2021. július 29. napján (csütörtökön) 10:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A nyilvános ülés napirendje:

1. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény elhelyezésének változásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Tájékoztatás a Leányfalun tervezett Egészségnapról, valamint a védőoltásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármesterUtána zárt ülés keretében:


5. Szociális támogatás iránti előterjesztések (4 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Egyebek


Leányfalu, 2021. július 26.


Balláné Rák Éva s.k.

elnök


bottom of page