top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztés


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


M E G H Í V Ó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága


rendkívüli nyilvános ülésére


2021. július 22. napján (csütörtökön) 14:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

Napirend:

1. Előterjesztés a Bethlen Gábor Alap által a testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Egyebek


Leányfalu, 2021. július 19.Nyíri Csaba s.k.

elnök
bottom of page