Search

Meghívó - Bizottsági ülésre

Updated: Oct 20, 2020

Előterjesztések Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2020. október 22. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Napirend:

1. Beszámoló a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet tevékenységéről

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

2. Beszámoló a Sorg-villa 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Kövesdi Miklós képviselő

3. Beszámoló a Faluház mögötti kávézó építésének aktuális állásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Beszámoló Leányfalu Termálfürdő gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető

5. Előterjesztés a Leányfalu Termálfürdő Kft. és a KÓPÉ pénzügyi-gazdasági együttműködéséről szóló használati szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Előterjesztés a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló …/2020. (…) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Beszámoló Leányfalu közterületein lévő fák állapotáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

8. Előterjesztés a fás szárú növények védelméről szóló …/2020. (X….) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

9. Előterjesztés a bérleti díjak felülvizsgálatáról (Varga-ház, Gázcsere-telep, Tornacsarnok)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. Döntés a Termálfürdő főépülete fogadó részének és nyugati szárnyának (391,5 millió forint összegű támogatás) engedélyes és kiviteli terveit elkészítő tervező kiválasztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Döntés a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont megvalósítása tárgyú Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. Egyebek

Leányfalu, 2020. október 19.

Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELÉRHETŐSÉG:

2016, LEÁNYFALU MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 126.

 

KÖZPONTI TELEFONSZÁM:

+36 26 383 014

 

KÖZPONTI FAX: +36 26 383 363

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

 

HÉTFŐ: 14 ÓRÁTÓL - 18 ÓRÁIG

 

SZERDA: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG

               14 ÓRÁTÓL - 16 ÓRÁIG

 

PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG