top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága

nyilvános ülésére

2020. október 15. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

Napirend:

1. Tájékoztató beszámoló a Faluház, a Ravasz László Könyvtár és a Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely 2020. I-III. negyedévi pénzügyi helyzetéről az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásfelhasználás alapján

Előterjesztő: Szelekovszky Beáta intézményvezető és Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi vezető

2. Tájékoztató Kulturális Intézményeinkben 2020. június, július, augusztus és szeptember hónapokban megvalósult, valamint az elkövetkezendő időszakban tervezett programokról. (Felkészülés az adventi és karácsonyi ünnepkör eseményeire)

Előterjesztő: Szelekovszky Beáta intézményvezető

3. Tájékoztató a megújult Értéktár Bizottság üléséről. Az Értéktár Bizottság javaslatainak ismertetése, a javaslatok megvitatása és továbbítása a Képviselő-testület felé

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKK Bizottság elnöke

4. "EGYHÁZAK ÉVE LEÁNYFALUN 2021"

Előterjesztő: Kövesdi Miklós képviselő, ifjúsági és kommunikációs tanácsnok

5. Tájékoztató az önkormányzati HÍRLEVÉL működéséről

Előterjesztő: Kövesdi Miklós képviselő, kommunikációs tanácsnok

6. Helyzet a LEÁNYFALUI HÍREK után

Előterjesztő: Krakkó Ákos a KKK Bizottság külsős tagja

7. Az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat 30. éve Leányfalun

Előterjesztő: Szabó Péter László képviselő, csarkészparancsnok

8. Egyebek

Leányfalu, 2020. október 12.

Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page