top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztés


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága

NYILVÁNOS ülésére

2020. október 8. napján (csütörtökön) 11:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A nyilvános ülés napirendje:

1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2020. (X. ...) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző és Adorján András polgármester

Utána, zárt ülés keretében:

2. Döntés a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Szociális támogatás iránti előterjesztések (4 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Egyebek

Leányfalu, 2020. október 5.

Balláné Rák Éva s.k.

elnök


Nyílt melléklet 1. Nyílt melléklet 2.

bottom of page