top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2019. január 29. napján (kedden) 16:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Előzetesen meghívott résztvevők:

- Termálfürdő vezetősége

- Strandbizottság

- Felügyelő Bizottság

- Dr. Turán Tünde ügyvéd (Leányfalu Termálfürdő Kft.)


Napirend:

1. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. folyószámlahitel felvételéhez szükséges kezességvállalásról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

A Leányfalu Termálfürdő Kft. újonnan megválasztott ügyvezetője munkaszerződésének elfogadása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére jogosult közszolgáltató felmondásának tudomásul vétele és javaslat új közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati felhívás kiírására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

Döntés a Leányfalu belterület 923, 925 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozó telekhatár-rendezés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. A Rákóczi Szövetség egyedi támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. A Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskolához tartozó tornacsarnok működtetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

7. Javaslat a Leányfalui Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

8. Egyebek


Leányfalu, 2019. január 24.

Farkas Gyula s.k.

elnök

bottom of page