top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Frissítve: 2020. szept. 15.

A Tanácsterem szűkössége és a COVID19 járványra való tekintettel kérjük, hogy az ülésen viseljenek maszkot és próbálják tartani a 1.5 méteres távolságot. Belépéskor kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk!


Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke

M E G H Í V Ó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2020. szeptember 17. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Napirend:

1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. beszámolója a Termálfürdő gazdasági helyzetéről, a nyári időszak eseményeiről

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető

2. A Termálfürdő Felügyelő Bizottsága tagságának megújítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. A Termálfürdő és a KÓPÉ pénzügyi-gazdasági együttműködéséről szóló használati szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. A Termálfürdő és a Balogh Team Dunakanyar Boksz Egyesület közötti egyezség jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. A 2020. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Javaslat az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló 15/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2021. évi adórendelet előkészítése

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

7. A Móricz család tulajdonában lévő ingatlan Szent Imre herceg utca felőli 100 m²-es szakaszának önkormányzati használatára vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Az Önkormányzat és az FKF közötti közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Az önkormányzati ciklusra vonatkozó kötelező települési gazdasági program elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. A fás szárú növények védelméről szóló 10/2016. (VII.21.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatok

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

11. Egyebekben:

  • A falugondnoki tevékenység ellátásával kapcsolatos javaslatok megvitatása

  • COVID19 járvánnyal kapcsolatos aktuális helyzet, intézkedési javaslatok

  • Beszámoló a Zöld Béka Kikötővel kapcsolatos vállalások teljesüléséről

  • Beszámoló a Polgárőrséggel kapcsolatos intézkedésekről, a tagtoborzás eredményéről

  • A közterületi parkolás szabályozása

  • Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról

  • A Duna-parton – az Önkormányzat engedélye nélkül – megvalósuló beruházások aktuális állása

  • A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezettel való együttműködés aktuális tapasztalatai

Leányfalu, 2020. szeptember 11.

Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page