top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére

2020. július 16. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Napirend:

1. Főépítészi beszámoló az önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működéséről, tagsáságáról, valamint javaslat annak megújítására

Előterjesztő: Király Noémi önkormányzati főépítész

2. Egyeztetés a Zöld Béka Kikötő és Büfével kapcsolatos teendőkről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, valamint Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök

3. Beszámoló a Termálfürdő aktuális pénzügyi-gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Tárgyalás a Termálfürdő és a KÓPÉ pénzügyi-gazdasági együttműködéséről és ennek mentén javaslat a használati szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha elektromos hálózatfejlesztésének (teljesítménybővítésének) elindítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. A veszélyhelyzet időszakában meghozott polgármesteri döntések áttekintése – Javaslat a civil szervezetek 2020. évi támogatása fennmaradó részének ütemezésére

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Javaslat a Képviselő-testület 112/2019. (VII. 23.) számú határozatának kiegészítésére, az általános iskolába szállított angol mechanikás zongora felújítási költségeinek megtérítése érdekében

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Javaslat megtétele az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatban és ennek mentén javaslat a köztisztaságról, a települési környezetfenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. A fás szárú növények védelméről szóló 10/2016. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatok megvitatása

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök

10. A falugondnoki tevékenység ellátásával kapcsolatos javaslatok megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Az önkormányzati ciklusra vonatkozó kötelező települési gazdasági program összeállításához szükséges javaslatok megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. A Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület feladatainak, működésének bemutatása, a Szentendrei Rendőrkapitánysággal történő együttműködése

Előterjesztő: Balláné Rák Éva képviselő, egyesületi elnök

13. A Közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatok társulás útján történő ellátásának lehetősége

Előterjesztő: Adorján András polgármester

14. Egyebek, köztük:

- a helyi adók helyzetének ismertetése;

- tiszta udvar - rendes ház;

- EuroVelo helyzetkép;

- Dunakanyar hajó – Leányfalu;

- CBA előtti terasz elbontása;

- a Leányfalu Termálfürdő Kft. és a Balogh Team Dunakanyar Sportegyesület közötti tárgyalások állása;

- a közterületi parkolás kérdése;

- az útépítés - járdaépítés nyertes pályázatainak ismertetése.

Leányfalu, 2020. július 10.

Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page