top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága

nyilvános ülésére


2020. március 12. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Javaslat a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2019. évben Leányfalun végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Spáth Gottfriedné egyesületi elnök


2. Javaslat a 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Szabó Péter csapatparancsnok


3. Javaslat a Hóvirág Nyugdíjas Klub 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Pizágné Horváth Julianna klubvezető


4. Javaslat a Polgárőrség 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Balláné Rák Éva egyesületi elnök


5. Javaslat a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő, és -Vízimentő Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Tóth György egyesületi elnök


6. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet 2019. évi beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Farkas Gyula egyesületi elnök


7. Javaslat a Vadkacsa Leányfalui Gyermek Víziflotta Közhasznú Egyesület 2020. egyedi támogatására vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Pereházy Pál Adorján egyesületi elnök


8. Előzetes véleménynyilvánítás a Váci Tankerületi Központ intézményi átszervezésre vonatkozó döntésével kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. A Leányfaluért Emlékéremmel kitüntettek falának kialakításához kapcsolódó vázlattervek megvitatása és döntés a kivitelezői árajánlatok bekéréséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. A „Pedagógus Díj” létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslatok megvitatása

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök és Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnökhelyettes


11. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2020. március havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


12. Tájékoztatás a Faluház főbejáratának felújításáról

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


13. Tájékoztató a Márai maratonról és a Költészet napi megemlékezésekről

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


14. Díjátadások (Leányfalu Díszpolgára, Leányfaluért Emlékérem, Leányfalu Ifjú Tehetsége) időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


15. Egyebek


Leányfalu, 2020. március 9.

Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page