top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága

nyilvános ülésére

2020. március 5. napján (csütörtökön) 10:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


A nyilvános ülés napirendje:

1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatok megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatok megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Egyebek


A zárt ülés napirendje:


1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (5 db)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Leányfalu, 2020. március 2.

Balláné Rák Éva s.k.

elnök

bottom of page