top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Frissítve: 2020. febr. 17.

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére


2020. február 20. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:


1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi jelentése a folyószámlahitel állásáról Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. A Leányfalu 2029 helyrajzi számú ingatlan egy részének útként történő leszabályozásához szükséges földhivatali telekalakítás

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat közterület elnevezésére, illetve meglévő közterület átnevezésére

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Javaslat a Szőlő utca 1906 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő ½ arányú részének árverésen történő megvásárlására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Beszámoló saját bevételből, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Javaslat Leányfalu Nagyközség 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Iker Zsuzsanna, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke


7. A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezetnek a Sorg-villa kertészetében folytatott tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. A Faluház mögötti önkormányzati ingatlan (2654 hrsz.) területén megvalósuló kávézó beruházásának bemutatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Javaslat komplex gyermekjóléti és gyermekegészségügyi centrum létrehozására (bölcsőde – védőnői szolgálat – gyermekorvosi rendelő); pályázati lehetőségek felmérése pályázati tanácsadó cég bevonásával

Előterjesztő: dr. Krizsán Ildikó és Molnár Balázs bizottsági tagok


10. Leányfalu közigazgatási határain belül a közterületen lévő fákkal kapcsolatos favédelmi feladatok meghatározása

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök, valamint Bellavics László bizottsági tag


11. Döntés a Sorg-villa felújítási, karbantartási munkáinak költségtervezetéről és ütemezésről; szándéknyilatkozat az önkormányzati ciklusra vonatkozóan, melyhez kapcsolódóan Sorg-villa Alap létrehozása; pályázati lehetőségek felmérése pályázati tanácsadó cég bevonásával

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök, valamint dr. Krizsán Ildikó és Molnár Levente Balázs bizottsági tagok


12. Javaslat a Leányfalui Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


13. Közterület fenntartási és gondnoki feladatok, valamint a téli síkosságmentesítéshez kapcsolódó szerződési feltételek meghatározása a közbeszerzési felhíváshoz

Előterjesztő: Adorján András polgármester


14. A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet áttekintése, valamint a módosításra irányló javaslatok megvitatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


15. Döntés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


16. Döntés a 2019. évi kiemelt művészegyüttesi pályázatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


17. Javaslat „Pedagógus Díj” létrehozására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


18. Javaslat rajzpályázat kiírására Leányfalun élő gyermekeknek környezet- és természetvédelem témában

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnökhelyettes


19. Klein-villa munkacsoport felállítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


20. Egyebek


Leányfalu, 2020. február 14.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page