top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága

nyilvános ülésére


2020. február 13. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Javaslat a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Pedagógiai Programjának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnökhelyettes, dr. Krizsán Ildikó nem képviselő bizottsági tag, valamint Kövesdi Miklós Gábor képviselő


2. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Leányfalu Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


3. A „Leányfalu Ifjú Díszpolgára” kitüntető cím adományozása feltételeinek megvitatása

Előterjesztő: Kövesdi Miklós Gábor képviselő, valamint Szabóné Tegzes Orsolya bizottsági tag


4. A „Pedagógus díj” adományozása feltételeinek megvitatása

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök, valamint Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnökhelyettes


5. Döntés a 2019. évi kiemelt művészegyüttesi pályázatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Leányfalu önkormányzati újsága megjelenési szempontjainak megvitatása

Előterjesztő: Krakkó Ákos bizottsági tag


7. A Leányfaluért Emlékéremmel kitüntettek falának kialakításához kapcsolódó vázlattervek megvitatása és döntés a kivitelezői árajánlatok bekéréséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Tájékoztatás a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai körében 2019. novemberben történt közétkeztetési elégedettség felmérésének eredményeiről

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnökhelyettes


9. Javaslat rajzpályázat kiírására Leányfalun élő gyermekeknek környezet- és természetvédelem témában

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnökhelyettes


10. Javaslat a Leányfalui Olvasókönyv második, bővített kiadásának támogatására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


11. Javaslat a Helytörténeti Kiadvány megjelentetésének támogatására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


12. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2020. február havi programokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


13. A falunap és a gyermeknap tervezése

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


14. A 2020. évi bizottsági munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnök


15. Egyebek, köztük a Rózsahegyi Kálmán évről szóló tájékoztató


Leányfalu, 2020. február 7.


Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page