top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának Elnöke


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága nyilvános ülésére


2020. január 23. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirend:


1. Javaslat a Sorg-villa hosszabb távú bérbeadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi jelentése a folyószámlahitel állásáról Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. A Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat véleményező, illetve a kiválasztásról szóló döntést előkészítő bizottság létrehozása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. A Leányfalu Termálfürdő Kft. és a Balogh Team Dunakanyar Sportegyesület közötti bérleti szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. A Faluház bejáratának felújítására irányuló konkrét javaslat megvitatása

Előterjesztő: Molnár Levente Balázs és Szlávik Róbert nem képviselő bizottsági tagok


6. Döntés a „Babamama csomag” bevezetése és az „újszülöttek fája” további sorsának ügyében

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. A Rákóczi Szövetség egyedi támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Döntés a Vadkacsa Egyesület egyedi támogatási kérelméről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


10. Egyebekben:

- 2020. évi munkaterv

- a falugondnoki szolgálat és azzal kapcsolatban a síkosságmentesítés későbbi ellátásának megvitatása, különös tekintettel a 2020. évi közbeszerzési terv előkészítésére

- az önkormányzati költségvetés átláthatóságát segítő online program bevezetési lehetőségének megvitatása


Leányfalu, 2020. január 17.


Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page