top of page

Meghívó - Bizottsági ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága

nyilvános ülésére


2019. január 16. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázatra jelentkező(k) bizottsági meghallgatása, valamint javaslat a pályázat(ok) elbírálására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha nyári zárva tartásának idejéről, a nyári ügyelet biztosításáról, valamint az óvodai általános felvételi időpontjáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Testvértelepülési pályázat lehetőségének megvitatása

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


4. A leányfalui gyermekek nyári táboroztatása támogatási lehetőségeinek megvitatása és az ehhez kapcsolódó szempontok kidolgozása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Javaslat „Leányfalu Ifjú Díszpolgára” kitüntető cím alapítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba bizottsági elnök


6. A Leányfaluért Emlékéremmel kitüntettek falának kialakításához kapcsolódó vázlattervek megvitatása és döntés a kivitelezői árajánlatok bekéréséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Közművelődési Kerekasztal összehívása, javaslat az összehívó civil szervezet megnevezésére

Előterjesztő: Nyíri Csaba bizottsági elnök


8. A Klein-villa rendbehozatalával kapcsolatos teendők megvitatása

Előterjesztő: Nyíri Csaba bizottsági elnök


9. Beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valamint tájékoztatás a 2020. január havi programokkal kapcsolatban, különös tekintettel a magyar kultúra napjára, továbbá a falunap és a gyermeknap tervezése

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)


10. A 2020. évi bizottsági munkaterv kialakítása negyedéves bontásban

Előterjesztő: Nyíri Csaba bizottsági elnök


11. Javaslat „Csizmadia György-díj” alapítására

Előterjesztő: Nyíri Csaba bizottsági elnök


12. Leányfalu önkormányzati újság sorsának továbbgondolása

Előterjesztő: Krakkó Ákos bizottsági tag


13. A Rákóczi Szövetség egyedi támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


14. Egyebek


Leányfalu, 2020. január 10.


Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page